strzałka w prawoStart arrow Wystawy on-line arrow Wystawa z okazji XXV-lecia NSZZ Solidarność 27-05-2020  
obrazek nagłówkowy
StartAktualnościHistoriaZasób archiwum Wystawy on-line

bip

logo 90 lat archiwum w piotrkowie
90 lat Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

zasoby
Piotrków
Tomaszów

archiwa rodzinne

facebook

Inicjatywa Obywatel

Wystawa z okazji XXV-lecia NSZZ Solidarność Drukuj E-mail


W 25 rocznicę wydarzeń sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność" zapraszamy do obejrzenia przygotowanej przez nas wystawy internetowej, na której prezentujemy dokumenty z zasobu Archiwum.


Materiały władz NSZZ "Solidarność" z terenu regionu piotrkowskiego zostały po wprowadzeniu stanu wojennego przejęte przez SB i dalszy ich los jest nieznany. Część z prezentowanych na wystawie dokumentów powstało w komórkach zakładowych NSZZ "Solidarność", których akta zachowały się w zespołach zakładów przemysłowych (Huty Szkła Gospodarczego "Kara", Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bełchatowie).

Pozostałe publikowane materiały paradoksalnie pochodzą z zespołu największego oponenta związku czyli Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Piotrkowie Trybunalskim.

Przedstawiane materiały dotyczą głównie sytuacji społeczno-politycznej w województwie piotrkowskim i nastrojów społecznych w sierpniu 1980 roku oraz w okresie powstawania pierwszych struktur NSZZ "Solidarność" i prowadzonej akcji wyborczej do władz regionu piotrkowskiego Związku. Prezentowane dokumenty ze względów technicznych stanowią jedynie wybór z o wiele bogatszej kolekcji. Zainteresowanych szerszą lekturą zapraszamy do naszej pracowni naukowej.

PowiększInformacja o pierwszym strajku w regionie piotrkowskim - teleks z 9.07.1980 r.
Powiększ
Powiększ

Informacja o nastrojach społecznych w zakładach pracy z 22.08.1980 r
  Sytuacja polityczno-społeczna w województwie 29.08.1980 r.

Powiększ    Powiększ
Powiększ    Powiększ

Powiększ
Powiększ

Sytuacja społeczno-polityczna w województwie piotrkowskim po zarejestrowaniu Solidarności - 24.09.1980 r.
 Sytuacja społeczno-polityczna na terenie województwa piotrkowskiego po powstaniu Solidarnoiści, 24.10.1980 r.

Powiększ    Powiększ
Powiększ    Powiększ

Powiększ
Powiększ

Reakcje piotrkowian na obrady Plenum KC PZPR, 2.12.1980 r
Powiększ Związki zawodowe na terenie województwa piotrkowskiego wg. branż, stan na 30.09.1980 r.
Powiększ Wykaz zakładów pracy, w których rozpoczęto organizację NSZZ Solidarność, 4.10.1980 r
 Charakterystyka środowiska solidarnościowego - teleks z dnia 6.10.1980 r.

Powiększ    Powiększ
Powiększ    Powiększ

Powiększ
Powiększ

Informacja o przebiegu kampanii wyborczej w NSZZ Solidarność na terenie woj. piotrkowskiego, 2.12.1980 r
Powiększ Informacje o wynikach kampanii wyborczej w NSZZ Solidarność, 31.12.1980 r
PowiększPlakat wyborczy NSZZ Solidarność Zarząd Regionalny Województwa Piotrkowskiego
 Statut NSZZ Solidarność

Powiększ    Powiększ
Powiększ    Powiększ

Powiększ    Powiększ

Powiększ    Powiększ

PowiększInformacja o liczbie członków PZPR, które wystąpiły z partii, 3.11.1980 r
  Tematyka szkoleń pracowników politycznych KW PZPR w Piotrkowie, rok szkoleniowy 1980/81

Powiększ     Powiększ     Powiększ
Powiększ     Powiększ     Powiększ

PowiększDeklaracja członków założycieli Komitetu Założycielskiego Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Bełchatowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego z dnia 15.10.1980
PowiększProtokół zebrania załogi Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego w Bełchatowie w sprawie wyboru komitetu założycielskiego NSZZ Solidarność
PowiększUchwała Zarządu Regionalnego NSZZ Solidarność województwa piotrkowskiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 7.10.1981 w sprawie zaopatrzenia ludności
PowiększProtokół ze zbiórki pieniędzy na sztandar związkowy NSZZ Solidarność Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego
PowiększBiuletyn informacyjny NSZZ Solidarność Ziemi Piotrkowskiej NR 1 z 1 lutego 1981 r.
PowiększSerwis Włókniarzy NSZZ Solidarność Łódź 8.08.1981 r. Nr 11
PowiększSerwis Informacyjny I Zjazdu NSZZ SOLIDARNOŚĆ
< Poprzedni