strzałka w prawoStart arrow Kronika wydarzeń arrow 1939-1945 Piotrków  Tomaszów  Ujazd 28-05-2020  
obrazek nagłówkowy
StartAktualnościHistoriaZasób archiwum Wystawy on-line

bip

logo 90 lat archiwum w piotrkowie
90 lat Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

zasoby
Piotrków
Tomaszów

archiwa rodzinne

facebook

Inicjatywa Obywatel

1939-1945 Piotrków  Tomaszów  Ujazd Drukuj E-mail
    Wydarzenia związane z latami wojny i okupacji z lat 1939-1945, relatywnie nie tak odległe od naszej współczesności, częstokroć stają się historycznym punktem odniesienia dla podejmowanych badań i dociekań historyków, a także motywem przewodnim wielu wydarzeń kulturalnych. Akcentów tych nie barak również w naszym regionie. O zapotrzebowaniu społecznym na tę tematykę, a także potrzebie organizowania przedsięwzięć z nią związanych świadczył przebieg wydarzenia, które miało miejsce w dniu 1 lutego 2016 r. To właśnie w tym dniu Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe wspólnie z Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim wspólnymi siłami przeprowadził ciekawą inicjatywę – spotkanie pod hasłem „1939-1945 Piotrków – Tomaszów – Ujazd”.
    W siedzibie ośrodka kultury zebrała się znaczna grupa miłośników historii, zwłaszcza zaś dziejów rodzinnych stron. Swą obecnością uroczystość uświetnili również przedstawiciele władz samorządowych. Nie zabrakło także przedstawicieli regionalnych mediów, w tym również reporterów łódzkiego oddziału TVP. Uwagę wszystkich przykuły dwa ważne punkty programu spotkania. Pierwszym z nich była promocja publikacji pt. „Obrazy Września. Region i społeczeństwo w czasie II wojny światowej”, wydanej wspólnie przez organizatorów pod redakcją dr Andrzeja Wróbla – kierownika Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim. Na wspomnianą publikację składa się cykl artykułów, których autorzy podjęli trud ukazania wojennych dziejów Ujazdu, Tomaszowa Mazowieckiego, a także sąsiednich terenów – prowadząc narrację na wielu płaszczyznach badawczych. Drugim zaś były pokaz filmu fabularno-dokumentalnego oraz wystawy materiałów archiwalnych. Powstały one w ramach projektu edukacyjnego pt. „Bo ta, co nie zginęła… 1945 r.”, opracowanego przez Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalski przy wsparciu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej „Batalion Tomaszów” w roku 2015.
    Uroczystej inauguracji spotkania dokonała Pani Katarzyna Rutkowska-Bernacka – dyrektor ośrodka kultury. W pierwszej części spotkania dr Andrzej Wróbel dokonał omówienia publikacji, która następnie została uroczyście wręczona jej współautorom. Następnie dr Tomasz Matuszak – dyrektor archiwum, wprowadził zebranych w tematykę filmu i wystawy. Projekcja filmu wprowadziła widzów w historyczną atmosferę, która uwidoczniła się zarówno w głosach w dyskusji oraz rozmowach kuluarowych. Ciepłe słowa uznania kierowane na ręce organizatorów, autorów i twórców potwierdziły celowość i sukces wspólnego spotkania z historią. Serdecznie dziękujemy wszystkim jego uczestnikom, zapraszając do realizacji własnych zamiłowań historycznych, zwłaszcza w oparciu o materiały archiwalne i inne świadectwa minionych dziejów.

 
Delegacja piotrkowskich
i tomaszowskich archiwistów
 
Impreza spotkała się ze znacznym
zainteresowaniem mediów
 
Sala ośrodka kultury
wypełniła się po brzegi
 
Inauguracja spotkania z historią
 
Redaktor i autorzy publikacji
 
Dr Tomasz Matuszak zapraszał
do obejrzenia filmu
 
Nastrojowy klimat sali kinowej

 
Nie zabrakło również głosów
z publiczności
 
Ożywione dyskusje kuluarowe
 
Ożywione dyskusje kuluarowe
 
Zainteresowaniem cieszyła się
również archiwalna wystawa
         
Czas autografów

Następny >