strzałka w prawoStart arrow Kronika wydarzeń arrow Lasy i leśnictwo podczas II Wojny Światowej 28-05-2020  
obrazek nagłówkowy
StartAktualnościHistoriaZasób archiwum Wystawy on-line

bip

logo 90 lat archiwum w piotrkowie
90 lat Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

zasoby
Piotrków
Tomaszów

archiwa rodzinne

facebook

Inicjatywa Obywatel

Lasy i leśnictwo podczas II Wojny Światowej Drukuj E-mail
Jak co roku, przełom sierpnia i września bogaty jest w szereg inicjatyw związanych z upamiętnieniem kolejnej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, a co za tym idzie również Kampanii Polskiej 1939 r. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim w ramach tegorocznych obchodów wspomnianej rocznicy podjęło współpracę z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi, angażując się w przygotowanie i przebieg uroczystości organizowane w Spale.
Z inicjatywy spalskich leśników w prowadzonym przez nich Domu Pamięci Walk i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich im. Adama Loreta w Spale, powstała ekspozycja przedstawiającą udział leśników polskich w II Wojnie Światowej. Wzbogaciły ją kopie materiałów archiwalnych, pochodzące z zasobu Oddziału piotrkowskiego archiwum w Tomaszowie Mazowieckim. Piotrkowscy i tomaszowscy archiwiści występowali również w roli konsultantów merytorycznych całości ekspozycji.
Uroczyste otwarcie ekspozycji miało miejsce w dniu 1 września 2015 r. Po Mszy Świętej i przemarszu uczestników do Domu Pamięci nastąpiły okolicznościowe wystąpienia przedstawicieli środowisk leśników i kombatantów. Następnie, w sali konferencyjnej Hotelu „Mościcki” w Spale odbyły się obrady sesji naukowej pt. „Lasy i leśnictwo podczas II wojny światowej”. Moderatorem obrad był dr Andrzej Wróbel, kierownik tomaszowskiego Oddziału archiwum. W gronie prelegentów znaleźli się ks. prof. dr hab. Waldemar Gliński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) oraz prof. dr hab. Witold Jarno (Uniwersytet Łódzki). Pracownicy Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim wygłosili trzy referaty. Dr Aleksy Piasta – kierownik Oddziału II, wystąpił z prelekcją pt. „Źródła do dziejów leśnictwa w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim”. Dr Andrzej Wróbel zaprezentował materiał pt. „Gajowy Jan Baran. Przykład leśnika zaangażowanego w konspirację”. Mgr Maciej Hubka zaś wygłosił referat pt. „Lasy nasiąkłe krwią… Lasy jako obszar działań wojennych – wymiar regionalny”. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, wszystkie referaty wygłoszone w trakcie obrad zostaną opublikowane w wydawnictwie naukowym w roku następnym.

 
W uroczystości brali udział
leśnicy i żołnierze
 
Nie zabrakło również
harcerzy i policjantów
 
Przed budynkiem Domu Pamięci
miały miejsce okolicznościowe
wystąpienia
 
Kombatanci brali aktywny udział
w kolejnych punktach programu
dnia
 
Wystawa spotkała się
z zainteresowaniem gości
 
Wystawa spotkała się
z zainteresowaniem gości
 
W sali konferencyjnej zebrali
się prelegenci oraz audytorium
 
W sali konferencyjnej zebrali
się prelegenci oraz audytorium
 
Obrady prowadził dr Andrzej Wróbel

 
Prof. Witold Jarno omawiał militarny
wysiłek Polski w latach 1939-1945
 
Ks. prof. Waldemar Gliński omawiał
wojenne dzieje lasów spalskich

 
Mgr Maciej Hubka analizował tereny
leśne w zakresie prowadzenia
działań wojennych
 
Dr Aleksy Piasta omawiał
źródła archiwalne
 
Dr Andrzej Wróbel przedstawił
sylwetkę leśnika-konspiratora
< Poprzedni   Następny >