strzałka w prawoStart arrow Zamówienia publiczne 28-09-2020  
obrazek nagłówkowy
StartAktualnościHistoriaZasób archiwum Wystawy on-line

bip

logo 90 lat archiwum w piotrkowie
90 lat Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

zasoby
Piotrków
Tomaszów

archiwa rodzinne

facebook

Inicjatywa Obywatel

Zamówienia publiczne Drukuj E-mail
Znak sprawy: D.26.2.2015                                                Piotrków Tryb., 05.05.2015 r.

Informacja o wyborze oferty
na "Świadczenie usług sprzątania terenu wokół budynku Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim wraz z pielęgnacją zieleni"    Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w wyniku ww. postępowania wpłynęły dwie oferty.
    Wybrana oferta: Zakładu Urządzania i Konserwacji Zieleni S.C – Jerzy Zysiak, Radosław Zysiak, Izabela Święcka, ul. Tkacka 16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
Uzasadnienie:
    Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego w „Zaproszeniu do składania ofert” kryterium oceny ofert.