strzałka w prawoStart arrow Kronika wydarzeń arrow Wizyta kadetów w APTM 28-05-2020  
obrazek nagłówkowy
StartAktualnościHistoriaZasób archiwum Wystawy on-line

bip

logo 90 lat archiwum w piotrkowie
90 lat Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

zasoby
Piotrków
Tomaszów

archiwa rodzinne

facebook

Inicjatywa Obywatel

Wizyta kadetów w APTM Drukuj E-mail
    Rok 2014 w zakresie promocji rozpoczął się dla Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim miłym akcentem. W dniu 15 stycznia 2014 r. do tomaszowskiego archiwum przybyli uczniowie Liceum Kadetów Rzeczypospolitej Polskiej w Lipinach. Celem wizyty było zapoznanie się z zasobem archiwum, a także wysłuchanie prelekcji dotyczącej walk pod Ossą, jakie w dniu 10 lipca 1863 r. stoczyli powstańcy styczniowi z oddziałami carskimi. Połączenie akcentów archiwalnych i historyczno-wojskowych spotkało się z zainteresowaniem ze strony gości, a także obustronnymi deklaracjami dalszej współpracy.

 
Zebranych gości powitał
dr A. Wróbel
 
Maciej Hubka omawiał walki
powstańcze pod Ossą
 
Z. Zielińska prezentowała źródła
do poszukiwań genealogicznych
 
Młodzież przysłuchiwała się
wystąpieniom archiwistów z uwagą

    Zebranych w sali promocji zasobu powitał dr Andrzej Wróbel (Kierownik APTM), opowiadając pokrótce o dziejach APTM, a także omawiając zadania realizowane obecnie przez archiwistów. Następnie głos zabrał mgr Maciej Hubka, który omówił okoliczności i przebieg walk pod Ossą, prezentując również archiwalia dotyczące powstania styczniowego, ukazane na prezentacji multimedialnej. Wyselekcjonowane z zasobu materiały archiwalne dotyczące genealogii przybliżyła zebranym mgr Zofia Zielińska, która szeroko omówiła tematykę poszukiwań przodków zachęcając młodzież do podejmowania tego typu inicjatyw, a także do dociekań w oparciu o przechowywane w ich rodzinnych zbiorach dokumenty i fotografie. Na zakończenie spotkania archiwiści oprowadzili młodzież po archiwum, udzielając odpowiedzi na pytania, dotyczące m.in. prezentowanej w holu wystawy.
< Poprzedni   Następny >