strzałka w prawoStart arrow Kronika wydarzeń arrow Spotkanie historyczne w tomaszowskim Oddziale APPT 28-05-2020  
obrazek nagłówkowy
StartAktualnościHistoriaZasób archiwum Wystawy on-line

bip

logo 90 lat archiwum w piotrkowie
90 lat Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

zasoby
Piotrków
Tomaszów

archiwa rodzinne

facebook

Inicjatywa Obywatel

Spotkanie historyczne w tomaszowskim Oddziale APPT Drukuj E-mail
    Ostatnie dni upływającego 2013 r. bogate były w szereg inicjatyw historycznych i kulturalnych, organizowanych przez AP w Piotrkowie Trybunalskim. Podsumowanie osiągnięć archiwum stało się jednym z powodów kolejnej już w tym roku tego typu imprezy. Przy współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym Koło w Tomaszowie Mazowieckim, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim zorganizowało spotkanie historyczne, które miało miejsce w dniu 19 grudnia 2013 r., w siedzibie tomaszowskiego Oddziału APPT.
    W programie spotkania znalazł się odczyt dra Sebastiana Pilarskiego (IPN Oddział w Łodzi), nt. „Działalność wymiaru sprawiedliwości w okresie stanu wojennego 1981-1983”, a także prezentacja nowości wydawniczych, które ukazały się w ostatnim czasie, za sprawą udziału AP w projektach historycznych i edukacyjnych.
    Zebranych w sali promocji zasobu gości – przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji kultury i nauki z regionu oraz młodzieży szkół tomaszowskich, powitał dr Andrzej Wróbel (kierownik Oddziału APPT). Po wprowadzeniu w ideę spotkania, przekazał głos moderatorowi dalszej części imprezy dyrektorowi APPT, dr. Tomaszowi Matuszakowi. Następnie swój odczyt wygłosił dr S. Pilarski, szeroko omawiając zagadnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości PRL w okresie stanu wojennego. Wiele miejsca prelegent poświęcił w swym wystąpieniu przykładom z regionu łódzkiego, nawiązując do procesów osób represjonowanych m.in. z Piotrkowa Tryb. i Tomaszowa Maz.
    Po zakończeniu prelekcji, nastąpiła prezentacja efektów działalności wydawniczej APPT, dokonana przez dr T. Matuszaka. Pierwszą z omawianych książek była praca pt. „Powstanie Styczniowe w źródłach archiwalnych, Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim”, autorstwa trzech archiwistów, pracowników APPT – Krzysztofa Łapińskiego, Andrzeja Wróbla i Macieja Hubki. Książka ta została wydana wspólnie z PTH, dzięki dotacji z programu Patriotyzm Jutra 2013, koordynowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Dr T. Matuszak zwrócił szczególną uwagę na walor poznawczy wydawnictwa, będącego w zasadzie publikacją źródłową. Kolejne dwie książki wydane zostały przez AP w Piotrkowie Tryb. wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, w ramach realizacji projektów edukacyjnych archiwów państwowych w 2013 r. Pierwsza z nich odnosiła się również do 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, której upamiętnieniu piotrkowskie AP poświęciło w tym roku wiele pracy. Publikacja pt. „Gloria Victis 1863 r., Studia i szkice z dziejów Powstania Styczniowego”, stanowi zbiór 22 artykułów, zebranych pod redakcją naukową dr T. Matuszaka. Wydawnictwo jest konsekwencją ogólnopolskiej konferencji naukowej, współorganizowanej przez AP w Piotrkowie Tryb, w maju tego roku.
    Druga książka to bogato ilustrowane wydawnictwo albumowe, związane z ustanowieniem przez Sejm  RP roku 2013 – Rokiem Juliana Tuwima. Dzięki patronatowi i pomocy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, kwerendą objęto całą państwową sieć archiwalną. W dwunastu archiwach państwowych odnaleziono ciekawy i wielce zróżnicowany materiał źródłowy dotyczący Juliana Tuwima – przykłady jego korespondencji, fotografie, materiału ulotne, oraz wiele innych cennych źródeł archiwalnych. Zostały one opublikowane w albumie pt. „A może byśmy tak... porozmawiali o Tuwimie”, w opracowaniu pracownic Instytutu Filologii Polskiej UJK Filii w Piotrkowie Tryb – dr Lidii Pacan-Bonarek, dr Marii Obrusznik-Partyki oraz dr T. Matuszaka. Uzupełnieniem fotoedycji źródeł są dwa rozdziały wprowadzające, opisujące zarówno życie jak i twórczość Juliana Tuwima.
    Czwarta z prezentowanych przez dr T. Matuszaka książek to zbiór artykułów ujętych w tomie pt. „Stan wojenny z perspektywy lokalnej, Łódź i region 1981-1983”, który ukazał się pod redakcją dr Sylwii Hadrysiak (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi). W publikacji tej zamieszczono dziesięć prac, z których trzy przygotowane zostały przez pracowników AP w Piotrkowie Tryb. – Aleksego Piastę, Andrzeja Wróbla i Tomasza Matuszaka. Szersze omówienie publikacji dokonało się za sprawą wystąpienia obecnej na uroczystości dr S. Hadrysiak, która zaprezentowała zebranym główne tezy poszczególnych artykułów ujętych w wydawnictwie, zrealizowanym dzięki staraniom wydawcy – AP w Piotrkowie Trybunalskim.
    Zarówno odczyt dra S. Pilarskiego, jak i promocja czterech książek wydanych w tym roku przez piotrkowskie AP, spotkały się z zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem ze strony zgromadzonych na sali gości. Pytania do prelegentów i współautorów publikacji miały miejsce zarówno w trakcie obrad jak i w kuluarach. Tak życzliwa i pełna entuzjazmu postawa ze strony uczestników imprezy jest dowodem na istniejącą w społeczeństwie potrzebę dalszych prac nad dziejami małych i dużych Ojczyzn, w perspektywie skarbnicy wiedzy, jaką są zasoby archiwów państwowych.

 
Zebranych gości powitał
dr A. Wróbel
 
W gronie słuchaczy nie zabrakło
tomaszowskiej młodzieży
 
Dr S. Pilarski w trakcie prelekcji

 
O archiwalnych publikacjach mówił
dr T. Matuszak, dyrektor APPT
< Poprzedni   Następny >