strzałka w prawoStart arrow Wystawy on-line arrow Dyplomy i świadectwa z zasobu APTM 10-07-2020  
obrazek nagłówkowy
StartAktualnościHistoriaZasób archiwum Wystawy on-line

bip

logo 90 lat archiwum w piotrkowie
90 lat Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

zasoby
Piotrków
Tomaszów

archiwa rodzinne

facebook

Inicjatywa Obywatel

Dyplomy i świadectwa z zasobu APTM Drukuj E-mail
    Użytkownicy odwiedzający archiwa państwowe, w trakcie przeprowadzanych kwerend mogą natrafić na szereg dokumentów, niosących ze sobą zróżnicowany ładunek informacyjny. W zależności od rodzaju kwerendy oraz tematu poszukiwań, źródła te mogą okazać się mniej bądź bardziej użyteczne. Niemniej jednak, forma ich sporządzania nierzadko przykuwa uwagę badacza, ze względu na jakość wykonania, szatę graficzną oraz walory estetyczne kaligraficznego pisma. Do grona tego typu dokumentów należą dyplomy i świadectwa, których pewna ilość znajduje się w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddziału w Tomaszowie Mazowieckim.

 
Świadectwo mistrzowskie,
1898 r
 

Świadectwo mistrzowskie, 1903 r
  
Szkoła Podoficerska, 1930r
       
Dyplom nadania sygnetu, 1939 r
 
Dyplom uznania
Ligi Kobiet, 1950 r
       
Dyplom Obywatelskiego
Komitetu Odbudowy
Warszawy, 1956 r

    Pod pojęciem dyplomu – jak podaje Polski słownik archiwalny, pod red. W. Maciejewskiej (Warszawa 1974, s. 30, 81, 90) – rozumieć  można dokument nadający odbiorcy określony tytuł lub uprawnienia, lub też stwierdzający kwalifikacje, uprawnienia lub wyróżnienia odbiorcy. Świadectwo (zaświadczenie) natomiast jest dokumentem stwierdzającym pewien stan rzeczy, poświadczonym podpisem lub odciskiem pieczęci. Dyplomy i świadectwa, jako źródła historyczne, stanowią cenny materiał badawczy nie tylko dla biografistyki (czy też dziejów odbiorcy), lecz również dla historii szkolnictwa (program kształcenia w danym okresie i szkole, obsada kadrowa), czy też dziejów społecznych i administracyjnych. Ze względu na fizyczną postać źródła, dyplomy i świadectwa spotkać się mogą z zainteresowaniem badaczy dziejów dokumentu. Poświadczanie oraz nadawanie uprawnień, nabytych przez odbiorcę wiązało się z szeregiem gałęzi życia społecznego, toteż dokumenty tego typu odnaleźć można w szeregu zespołów, będących pozostałością aktotwórców działających w różnych branżach i dziedzinach.

 
Świadectwo ukończenia
nauki w zawodzie
ślusarza, 1937r
    
Świadectwo ukończenia
nauki w zawodzie
kowala, 1938r
 
Świadectwo 2-Klasowej
Publicznej Szkoły
Powszechnej w Lipinach,
1929r
    
Świadectwo Państwowego
Gimnazjum Koedukacyjnego
w Kępnie, 1931 r

    Spośród prezentowanych na niniejszej wystawie dokumentów, dwa najstarsze z nich odnoszą się do działalności organizacji cechów rzemieślniczych, znajdują się w zbiorze Varia (zesp. nr 435). Z 1898 r. pochodzi świadectwo mistrzowskie, wystawione przez Urząd Starszych Zgromadzenia Rzeźników Miasta Tomaszowa (sygn. 43). Natomiast na 1903 r. datowane jest świadectwo majstra, wydane przez Urząd Starczych Zgromadzenia Cechu Murarskiego w Tomaszowie Mazowieckim (sygn. 44). Kolejne materiały zgromadzone w tym zespole to świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej 35 Pułku Piechoty (1930 r., sygn. 45), dyplom nadania sygnetu za udział w walce o niepodległość i socjalizm (1939 r., sygn. 48), dyplom uznania wydany przez Zarząd Główny Ligi Kobiet (1950, sygn. 51) oraz dyplom za II miejsce we współzawodnictwie Obywatelskich Komitetów Odbudowy Warszawy (1956 r., sygn. 52).
    Kolejne materiały pochodzą z zespołu Zbiór Cechów miasta Tomaszowa Mazowieckiego (zesp. nr 11). Są to świadectwa szkolne oraz poświadczające ukończenie nauki w zawodzie (sygn. 5). Pochodzą one z lat 20. i 30. XX wieku. W przypadku świadectw szkolnych, ich wystawcami były 2-Klasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Lipinach oraz Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne w Kępnie. Świadectwa szkolnictwa zawodowego wystawiły Zarząd Cechu Kowalsko-Ślusarskiego w Brzezinach oraz Jana Dębskiego, prowadzącego zakład ślusarski w Bronowicach.
    W Zbiorze Jerzego Wojniłowicza (zesp. nr 572) zachowały się m.in. świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej 31 Pułku Strzelców Kaniowskich (1937 r., sygn. 6), a także dokumenty poświadczające kompetencje nauczyciela Józefa Feji – świadectwo ukończenia Państwowej Preparandy Nauczycielskiej w Wolborzu (1924 r., sygn. 6) oraz Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. T. Reytana w Tomaszowie Mazowieckim (1929 r., sygn. 6).
    Powyższe przykłady stanowią jedynie część podobnych materiałów z zasobu APTM. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obcowania z bogactwem archiwaliów podczas odwiedzin w pracowni naukowej.

 
Szkoła Podoficerska, 1937r

   
Preparanda nauczycielska
w Wolborzu, 1924r
   
Seminarium nauczycielskie
w Tomaszowie, 1929r
   
Seminarium nauczycielskie
w Tomaszowie, 1929r
< Poprzedni   Następny >