strzałka w prawoStart 12-08-2020  
obrazek nagłówkowy
StartAktualnościHistoriaZasób archiwum Wystawy on-line

bip

logo 90 lat archiwum w piotrkowie
90 lat Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

zasoby
Piotrków
Tomaszów

archiwa rodzinne

facebook

Inicjatywa Obywatel

Spis treści Zeszytu nr 8 Drukuj E-mail
Wstęp 5
Artykuły i materiały

Piotr Baranowski, Marcin Broniarczyk, Piotrków w okresie wojny polsko-rosyjskiej (1919-1921) 8
Paulina Bąkowska, Pasyjka w Cisowej w powiecie piotrkowskim 30
Piotr Głowacki, Rozwój kolejnictwa w Piotrkowie – budowa DŻWPS 38
Paweł Kendra, Tajemnice pewnego obrazu 53
Krzysztof Łapiński, Organizacja władz miejskich Piotrkowa w latach 1917-1939 61
Jacek Łukasik, Źródła do działalności kulturalnej stronnictw politycznych i związanych z nimi organizacji w Piotrkowie w aktach Starostwa Powiatowego Piotrkowskiego z lat 1918-1939 78
Tomasz Matuszak, Dzieje Piotrkowa w epoce jagiellońskiej w świetle spuścizny Michała Rawity-Witanowskiego z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim 92
Aleksy Piasta, Towarzystwo Rolnicze w Królestwie Polskim (1858-1861) – zarys działalności i dzieje pozostałości aktowej 103
Łukasz Staniszewski, Podstawy formalno-prawne funkcjonowania i organizacja budżetu Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim 119
Paulina Bąkowska, Nina Stępnicka, Aleksander Michalak – nauczyciel, społecznik i działacz ludowy, założyciel Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Piotrkowie Trybunalskim 131
Katarzyna Szymczyk, Opieka społeczna nas dziećmi w Piotrkowie Trybunalskim w okresie międzywojennym ze szczególnym uwzględnieniem opieki higieniczno-lekarskiej
162
Andrzej Wróbel, Czytelnictwo w powiecie brzezińskim w latach 1945-1975
173
Miscellanea  
Maria Baranowska, Pamiętnik proboszcza. Polska parafia i parafia Mierzyn w okresie I wojny światowej
187
Grzegorz Bartosik, Edukacja regionalna na przykładzie działalności upowszechnionej Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
237
Grzegorz Bartosik, Wokół lekcji muzealnych
240
Piotr Gajda, Kilka uwag na temat kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Piotrkowie Trybunalskim
243
Paweł Kendra, Sarmacki portret kasztelana rozpierskiego Stanisława Sucheckiego po latach znów w Piotrkowie
246
Daniel Warzocha, Muzeum Szkolne I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim
251
Jacek Ziętek, Banknoty z czasów Insurekcji Kościuszkowskiej w zbiorach muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
255
Jacek Ziętek, Żetony okazjonalne wybijane w piotrkowskim Muzeum
258
Kronika  
Ewa Grabowska, Sprawozdanie z wystaw piotrkowskich poświęconych pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
265
Paweł Kendra, Sprawozdanie z „Podróży naukowej po miejscach związanych ze wspólną historią narodu białoruskiego i polskiego” 21-25 maja 2008
270
Paweł Kendra, Najważniejsze imprezy i akcje  zorganizowane w roku 2008 przez Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
272
Beata Jędrzejczyk, Ewa Żerek, Sprawozdanie z konferencji naukowej „W cieniu czerwonej zarazy. W 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej”
280
Bożena Miłkowska, Agnieszka Stępień, sprawozdanie z konferencji naukowej Społeczne i wojskowe aspekty „Wielkiej Wojny” 1914-1918
284
Recenzje, Polemiki, Omówienia  
M. Gross, W. Filipiak, B. Szmel, 100 lat ŁKS dzieje klubu 1908-2008, Łódź – Katowice 2008, ss.352, (Piotr Głowacki)
293
A. Warchulińska, J. Kosson-Jaszczyński, A. Wolski, m. Woźniak, Concordia 1900-2009, Dzieje jednego z najstarszych klubów w Polsce, Piotrków Trybunalski 2009, ss.288 (Piotr Głowacki)
295
A.Felchner, Zdrowie i zdrowotność piotrkowian. Z problematyki zdrowotności  mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego na tle całego kraju do końca od końca lat 20-tych do początku 70-tych XX wieku, Wrocław 2006, ss. 344,  tab.64 (Maciej Hubka)

297
J.L. Sima OFM Conv, Droga jednego powołania, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2008, ss. 254, (Paweł Kędra)
302
W. Zawadzki, Eroica. Zagłada Żydów  przedborskich w latach 1939-1942, Towarzystwo Przyjaciół Pomorskiego Muzeum Wojskowego, Bydgoszcz 2008, ss.112, (Przemysław Nowicki)

305
„W cieniu czerwonej zarazy”. W 90 rocznicę bitwy warszawskiej 1920 roku, red.     Tomasz Matuszak, Piotrków Trybunalski – Opoczno 2010, ss. 175 (Michał Orlak)
309
Informacja dla autorów. Okładka