strzałka w prawoStart 10-07-2020  
obrazek nagłówkowy
StartAktualnościHistoriaZasób archiwum Wystawy on-line

bip

logo 90 lat archiwum w piotrkowie
90 lat Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

zasoby
Piotrków
Tomaszów

archiwa rodzinne

facebook

Inicjatywa Obywatel

Spis treści Zeszytu nr 7 Drukuj E-mail
Wstęp 5
Artykuły i materiały

Marcin Gąsior, Pamiątki po Trybunale Koronnym w zbiorach Muzeum piotrkowskiego 9
Małgorzata Głowacka, Cerkiew prawosławna w Piotrkowie Trybunalskim do 1914 roku 17
Piotr Głowacki, Rozwój kolejnictwa w Piotrkowie-budowa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej 26
Edyta Gwiazda, Życie codzienne w Piotrkowie podczas sesji Trybunału Koronnego (XVI-XVIII w.) 41
Maciej Hubka, Taktyka walki partyzanckiej na przykładzie działań oddziału „Hubala” 49
Jacek Jażdż, Gen. Stanisław Burza- Karliński-patriota, żołnierz, społecznik 62
Paweł Kendra, Walenty Koleczko-powstaniec, leśnik, społecznik i malarz 73
Katarzyna Kołodziej, Duszpasterstwo wojskowe w życiu żołnierzy Wojska Polskiego w XXI w. Wnioski z badań ankietowych żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej 80
Tomasz Kruz, Ceny alkoholu w Piotrkowie od XVII do XVIII w. 89
Jacek Łukasik, Organizacja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przedborzu w latach 1950-1972 104
Tomasz Matuszak, Walki na przedpolach Piotrkowa we wrześniu 1939 roku 120
Zygmunt Matuszak, Przebieg i ocena działań w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego we wrześniu 1939 r 131
Aleksy Piasta, Osadnictwo niemieckie w dobrach kaszewickich hrabiego Karola Henckla von Donnersmarck w pierwszej połowie XIX w 149
Katarzyna Skowrońska, Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Piotrkowie Trybunalskim-struktura organizacyjna i procesy aktotwórcze 159
Artur Świerk, Organizacja Policji Państwowej na terenie Piotrkowa i powiatu piotrkowskiego w okresie międzywojennym 169
Miscellanea  
Maciej Hubka, Jacek Jażdż, Źródła do wojny polsko-rosyjskiej (1919-1921) na terenie Piotrkowa w zasobie Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim 191
Paweł Kendra, Zestawienia tabelaryczne z okresu I wojny światowej. 205
Mirosława M. Nowak, Działalność SITR-Sekcji Mechanizacji Rolnictwa w Piotrkowie Trybunalskim w latach 1980-1982 207
Jacek Ziętek, Bony zamienne Piotrkowskiego Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego 216
Jacek Ziętek, Piotrkowskie znaki pieniężne spółdzielni wojskowej 25 pułku piechoty 219
Kronika  
Tomasz Matuszak, Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2007 225
Piotr Głowacki, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji archiwalnej „Public relations w archiwach” Toruń 9-10 maja 2008 r. 234
Paweł Kendra, Obchody „Roku generała Władysława Andersa” w piotrkowskim Muzeum 239
Recenzje, Polemiki, Omówienia  
Ostrowscy i ich rezydencje, red. W. Bogurat, A. Kędzierski, „Biblioteka Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim”, z. 12, Tomaszów Mazowiecki 2007, ss. 50., Tomasz Matuszak 245
Agnieszka Chłopaś, Największe kościoły mniejszości narodowych w Piotrkowie Trybunalskim. Architektura i działalność, Piotrków Trybunalski 2006, ss. 90., Daniel Warzocha 249
Informacja dla autorów. 253