strzałka w prawoStart 12-08-2020  
obrazek nagłówkowy
StartAktualnościHistoriaZasób archiwum Wystawy on-line

bip

logo 90 lat archiwum w piotrkowie
90 lat Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

zasoby
Piotrków
Tomaszów

archiwa rodzinne

facebook

Inicjatywa Obywatel

Spis treści Zeszytu nr 5 Drukuj E-mail
Wstęp
5
Artykuły i Materiały

Piotr Głowacki, Ludność  Piotrkowa Trybunalskiego w okresie międzywojennym
9
Małgorzata Głowacka, Działalność Rosyjskiego Towarzystwa Kulturalno - Oświatowego w Piotrkowie w latach 1945-1960
21
Tomasz Kruz, Wykorzystanie alkoholu w ziołolecznictwie
33
Krzysztof Łapiński, Kancelaria Magistratu miasta Piotrkowa w latach 1874-1914
47
Mariusz Nowak, Prace modernizacyjne w opoczyńskich dobrach rodu Dembińskich na początku pierwszej połowy XIX wieku
61
Aleksy Piasta, Dobra Biała Szlachecka – od Starczewskich do Gołembowskich
71
Jerzy Wojniłowicz, Wybitni lekarze rodem z Tomaszowa
83
Andrzej Wróbel, Zarys dziejów tomaszowskiej służby zdrowia
89
Barbara Wychowałek, Maria Karbowska, Szkic do portretu piotrkowskiej archiwistki
103
Miscellanea

Halina Braun, Źródła wiedzy o Piotrkowie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim
109
Paweł Kendra, W 60-tą rocznicę urodzin Jerzego Wojciechowskiego
119
Jacek Łukasik, Spostrzeżenia z kontroli archiwów zakładowych
121
Aleksy Piasta, Zarys działalności Komitetu Obywatelskiego Miasta Brzeziny 1914 – 1916
125
Krzysztof R. Prokop, Opactwo w Witowie odsłania zagadki swej historii
133
Bogdan Tropak, Andrzej Wałkówski, Możliwości zastosowania programu komputerowego Fauxpar
137
Kronika

Paweł Kendra, Działalność Muzeum w Piotrkwie Trybunalskim w 2006 r. w zakresie upowszechniania wiedzy historycznej
143
Paweł Kendra, Niecodzienny dar
149
Tomasz Matuszak, Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim za rok 2006
151
Jerzy Wojniłowicz, Wspomnienie o Ryszardzie Kotewiczu
163
Jacek Ziętek, Wydawnictwa Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego w Piotrkowie w zbiorach piotrkowskiego Muzeum
167
Recenzje, Polemiki, Omówienia

Artur Górak, Kancelaria Gubernatora i Rząd Gubernialny Lubelski (1867 – 1918),Lublin-Radzyń Podlaski 2006, ss. 342,Jerzy Prochwicz
185
Notariat na ziemiach polskich w XIX – XX wieki. Ustawodastwo-Edukacja – Piśmiennictwo, pod red. S. Piątkowskiego i K. Skupieńskiego, Radom 2006, ss. 194, Krzysztof Łapiński
191
Seria wydawnicza Biblioteka Piotrków 800, Jacek Łukasik
197
Represje sowieckie wobec narodów Europy 1944-1956,pod red. D. Roguta i A. Adamczyka, Zelów 2005, ss. 451, Tomasz Matuszak
201
Zbigniew Ziemba, Dziewiętnastowieczne opisy wybranych wsi w powiecie piotrkowskim, Piotrków Trybunalski 2006, ss. 40,Tomasz Matuszak
205
Informacja dla autorów
209