strzałka w prawoStart 12-08-2020  
obrazek nagłówkowy
StartAktualnościHistoriaZasób archiwum Wystawy on-line

bip

logo 90 lat archiwum w piotrkowie
90 lat Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

zasoby
Piotrków
Tomaszów

archiwa rodzinne

facebook

Inicjatywa Obywatel

Spis treści Zeszytu nr 3 Drukuj E-mail
Wstęp
4
artykuły i drobne materiały

Aleksy Piasta, Administracja miejska Piotrkowa Trybunalskiego w okresie pierwszej wojny światowej 1914–1918
6
Beata Hałaczkiewicz, Działalność gospodarcza ludności żydowskiej w Piotrkowie w latach 1914–1939
24
Dariusz Klemantowicz, Fabryka maszyn, kotłówi odlewnia żelaza „Raymond i Joel” jako przykład aktywności kapitału żydowskiego w przemyśle Piotrkowa Trybunalskiego na przełomie XIX i XX wieku
37
Jan Góral, Eksploatacja polskiej siły roboczej w Piotrkowskiem w latach okupacji niemieckiej(1939–1945)
53
Jacek Łukasik, Kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2000
85
kronika

„Archiwistyka na studiach historycznych. Problemy warsztatowo–dydaktyczne” –konferencja naukowa (Piotrków Trybunalski, 13 maja 2002), Tomasz Matuszak
118
Wspomnienie pośmiertne–Włodzimierz Rudź 1925–2002, Krzysztof Łapiński
120
recenzje

Wybrane problemy warsztatowo-dydaktyczne studiów historycznych, Jacek Łukasik
123
Włodzimierz Berner, Jerzy Supady, Działalność lekarsko-społeczna  na rzecz zdrowia publicznego w Łodzi w latach 1870–1914,Stefan Krakowski
126
„Piotrkowskie Zeszyty Historyczne”, 2001,t.3, Krzysztof Łapiński
129