strzałka w prawoStart 12-08-2020  
obrazek nagłówkowy
StartAktualnościHistoriaZasób archiwum Wystawy on-line

bip

logo 90 lat archiwum w piotrkowie
90 lat Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim

zasoby
Piotrków
Tomaszów

archiwa rodzinne

facebook

Inicjatywa Obywatel

Spis treści Zeszytu nr 1 Drukuj E-mail
List gratulacyjny Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 3
List gratulacyjny Prezesa Łódzkiego Oddziału PTH 5
Wstęp (Redakcja) 9
Ryszard Kotewicz, Zasób Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim bazą źródłową do badań nad dziejami regionu 11
Marcin Gąsior, Formy współpracy pomiędzy Muzeum Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim a Archiwum Państwowym 29
Jarosław Orżyński, Źródła archiwalne a ochrona dóbr kultury 35
Krzysztof Urzędowski, Piotrków w okresie staropolskim w świetle akt cechowych 47
Ryszard Kołodziejczyk, Antoni Ostrowski (1782– 1845) na tle swojej epoki. Szkic do działalności gospodarczej jednego z wybitnych pionierów przemysłu w Królestwie Polskim 57
Jerzy Kukulski, Gmina wiejska w Królestwie Polskim w świetle źródeł archiwalnych 69
Krzysztof Łapiński, Organizacja władz miejskich i rozwój terytorialny Piotrkowa w latach 1807–1918 99
Aleksy Piasta, Polityka austriackiej administracji wojskowej na terenie powiatu piotrkowskiego 1915–1918 109
Ryszard Szwed, Samorząd miasta Radomska w latach 1919–1939 121
Spis fotografii zamieszczonych w tekście 140